warszawaspoleczna.pl

Fundacje

Fundacje

Fundacje są jedną z opcji pomocy społecznej. Najprościej rzecz ujmując dekoracje ślubne bielsko biała, fundacje są to stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, których misją jest niesienie pomocy innym, najczęściej biednym, chorym lub osobom, które znalazły się niespodziewanie w złej sytuacji życiowej, w której nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić.http://ottoindustries.com.pl/oferta/pracownia-ochrony-powietrza/oznaczenie-substancji-organicznych-w-tym-lotnych-zwiazkow-organicznych-lzo Aby fundacja mogła działać i wspomagać pomoc potrzebującym, musi w pierwszej kolejności być unormowana prawnie. Aby móc założyć fundację należy spełnić kilka podstawowych kryteriów- przede wszystkim mieć jasno ustalony cel działania- należy zatem sprecyzować, jakiego rodzaju pomoc fundacja ma świadczyć i do kogo pomoc ta ma być skierowana.

Kolejnym aspektem, który należy spełnić, jest posiadanie konkretnego kapitału, który będzie przeznaczony na pomoc konkretnym jednostkom lub grupom. Ważne jest, że fundacja jest organizacją wyższą rangą niż np.: stowarzyszenie, gdyż posiada tak zwaną osobowość prawną. Oznacza to, że fundacja jest samodzielnym podmiotem praw oraz obowiązków, które musi spełnić, by móc świadczyć pomoc, która także musi być skonkretyzowana i nakierowana na wybrany cel, jak pomoc chorym, biednym, samotnym, itp.

Artykuł dzięki: