warszawaspoleczna.pl

Pomoc spoleczna

Pomoc spoleczna

Pomoc spoleczna

Społeczeństwo tworzą jednostki społeczne, które są zróżnicowane i należą do różnych grup społecznych, a co za tym idzie, mają różny status społeczny. W związku z tym, by społeczeństwo mogło prawidłowo funkcjonować, niezbędna jest działalność instytucji, które służą pomocą i wsparciem w przypadku problemów. Jedną z instytucji pożytku publicznego jest pomoc społeczna, gdzie jednostki znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zarówno materialnej, jak i mieszkaniowej, czy rodzinnej, mogą liczyć na pomoc. Głównym zadaniem pomocy społecznej jest udzielenie porady i wsparcia osobom, które z pewnych względów nie są w stanie w pełni samodzielnie zadbać o interesy własne oraz najbliższych. Osoby nie mogące znaleźć pracy, mające problemy mieszkaniowe, czy trudności w relacjach rodzinnych, mogą zwrócić się o pomoc do pracownika pomocy społecznej, który może sam udzielić konkretnej pomocy lub skierować problem do konkretnych instytucji.

Pomoc społeczna może udzielać pomocy dwojakiego rodzaju- zarówno świadczyć pomoc doraźną, np.: oferując pomoc w Osuszymy budynki w Warszawie. znalezieniu pracy czy lokalu mieszkalnego lub udzielenia jednorazowej zapomogi, jak i pomoc regularną, jak np.: przydzielanie zasiłków czy paczek żywnościowych. W przypadku doraźnej pomocy zazwyczaj korzystają osoby, które znalazły się niespodziewanie w trudnej sytuacji życiowej, np.: osoby dotknięte kataklizmem, takim jak powódź. Jedną z ofert pomocy społecznej jest także prowadzenie placówek społecznych, gdzie pomoc i opiekę mogą znaleźć osoby starsze, samotne matki, czy osoby będące ofiarami przemocy domowej.

Artykuł dzięki: