warszawaspoleczna.pl

Spoleczenstwo

Spoleczenstwo

Spoleczenstwo

Społeczeństwo tworzą jednostki, które związane są ze sobą więzami emocjonalnymi lub mają cechy wspólne, które sprawiają, że czują się przynależni do danej grupy. Cechami wspólnymi może być zatem zarówno pochodzenie, jak i płeć, wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód. W społeczeństwie powstają grupy społeczne- większe, http://windmar.com.pl/katalog-produktow-i-uslug/okna-dachowe/okna-dachowe-kolankowe-fakro takie jak naród, średnie- jak np.: przedstawiciele danego zawodu, jak chociażby lekarze czy nauczyciele, jak i małe grupy, będące podstawą społeczeństwa.koszt ubezpieczenia oc

Do małych grup społecznych bez wątpienia można zaliczyć rodzinę- w wypadku takiej grupy społecznej, największą rolę odgrywa zarówno poczucie przynależności, jak i więzy emocjonalne i uczucia. Mówiąc o społeczeństwie, poza grupami społecznymi, warto także wspomnieć o stowarzyszeniach. Są to zbiorowości osób, które połączone są ze sobą za pomocą wspólnych przekonań bądź chcących osiągnąć wspólny cel. Cechą charakterystyczną, a co za tym idzie także największą zaletą stowarzyszeń jest to, że dają one podstawy do tworzenia grup społecznych.

Wszystko za sprawą tego, że w stowarzyszeniach, między ludźmi mającymi wspólne cele i aspiracje, tworzy się poczucie bezpieczeństwa, będące podstawą do wypracowania silniejszych więzi społecznych. Stowarzyszenia, w przeciwieństwie do np.: nieformalnych, małych grup społecznych, muszą być prawnie usankcjonowane. Nauką poruszającą kwestie społeczne, wyjaśniającą prawidłowości oraz zjawiska występujące w społeczeństwie, jest socjologia.

Artykuł dzięki: